Konsumenci, bankowość, ubezpieczenia powrót do strony głównej

W tej dziedzinie mogę poszczycić się, iż byłem pierwszy. To na podstawie pozwu wniesionego przeze mnie po raz pierwszy sąd powszechny stwierdził, że ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest niedozwoloną klauzulą umową i nakazał bankowi zwrot opłaconych składek. Wykorzystywanie przewagi ekonomicznej, narzucanie abuzywnych klauzul – to powszechne praktyki dużych korporacji. Nie zawsze jednak trzeba się przed nimi ugiąć.

Zaniżenie wypłacanych odszkodowań, bezpodstawna odmowa świadczeń, umowy, które zmuszają do opłat bez ekwiwalentu z drugiej strony – w każdym takim przypadku wykorzystywania silniejszej pozycji ekonomicznej nie jesteśmy zmuszeni do poddania się. Jednak bez pomocy specjalisty w tej dziedzinie, szanse na obronę przed instytucją, która zatrudnia cały sztab prawników są znikome.

Przez wiele lat praktyki zdobyłem doświadczenia w przeciwstawianiu się takim praktykom jak:

  • niedozwolone klauzule umowne
  • zmowy cenowe i antykonkurencyjne
  • zaniżone wypłaty z ubezpieczenia
  • opiniowanie umów kredytowych, inwestycyjnych, wzorców umownych i ogólnych warunków
  • upadłość konsumencka
  • upadłość konsumencka
  • opiniowanie umów kredytowych

Dane kontaktowe lokalizacja i niezbędne numery

Aby skontaktować się z naszą Kancelarią wypełnij poniższy formularz lub skorzystaj z danych teleadresowych.

Dane adresowe:
ul. Podwale 1/99 (XVI. p.)
50 – 043 Wrocław

Dane kontaktowe:
tel.: 071 795 - 66 - 50
fax: 071 798 - 76 - 00
mail: sekretariat@ns-kancelaria.pl