Odpowiedzialność karna w relacjach gospodarczych powrót do strony głównej

Sprawy z różnych gałęzi prawa często się przeplatają. Ukrywanie majątku i zaciągnie długów pomimo oczywistej możliwości ich spłaty może powodować nie tylko odpowiedzialność majątkową ale także karną. Błąd w sztuce inżynierskiej może nie tylko rodzić odpowiedzialność finansową, ale wytwarzać niebezpieczeństwo katastrofy lub pożaru. Wypadek drogowy może być powodować konieczność wypłacania renty poszkodowanemu, ale także może być podstawą skazania i utraty uprawnień do kierowania pojazdami. Oferowana przeze pomoc prawa jest kompleksowa i obejmuje również ochronę prawnokarną w tych dziedzinach, które wiążą się z udziałem w obrocie gospodarczym. Dotyczy to m. in. odpowiedzialności karnej za:

  • błędy lekarskie i inżynierskie, które powodują narażenie zdrowia lub powodują ryzyko pożaru albo zawalenia budowli
  • wypadek drogowy
  • zaciąganie długów bez pokrycia, utratę przedmiotów leasingowanych 
  • potwierdzanie w dokumentach (fakturach, protokołach odbioru) stanu niezgodnego z rzeczywistym
  • ukrywania i rozdysponowania majątkiem z pokrzywdzeniem wierzycieli

Dane kontaktowe lokalizacja i niezbędne numery

Aby skontaktować się z naszą Kancelarią wypełnij poniższy formularz lub skorzystaj z danych teleadresowych.

Dane adresowe:
ul. Podwale 1/99 (XVI. p.)
50 – 043 Wrocław

Dane kontaktowe:
tel.: 071 795 - 66 - 50
fax: 071 798 - 76 - 00
mail: sekretariat@ns-kancelaria.pl