Klient biznesowy

Współpraca

stały ryczałt miesięczny
i/lub
ryczałt z limitem godzin

Oferta:

  • zakładanie oraz przekształcenia spółek kapitałowych
  • zapewnienie bezpieczeństwa biznesowego
  • (nieuczciwa konkurencja, ochrona znaków towarowych i własności przemysłowej)
    zamówienia publiczne
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych
  • doradztwo przy obrocie nieruchomościami
  • zabezpieczenie kontraktów handlowych
  • restrukturyzacja, oddłużanie i windykacja należności
  • sprawy pracownicze

Podstawowy obszar działalności to sprawy sądowe, czyli reprezentowanie stron przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi wszystkich instancji i sądami polubownymi/arbitrażowymi (w tym przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych) oraz doradztwo przy prowadzeniu takich spraw. Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw trudnych i niestandardowych. Kancelaria ma doświadczenie w prowadzeniu różnorakich spraw; specjalizuje się w sprawach związanych z obrotem gospodarczym i stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym Internetu.

Doradzamy we wszelkich sprawach związanych ze spółkami przy ich zakładaniu, tworzeniu dokumentów korporacyjnych i przystępowaniu do już istniejących spółek oraz podejmowaniu decyzji z związanych z zarządzeniem. Doradztwo dotyczy nie tylko przepisów związanych z działaniem samych spółek, ale także konsekwencji podatkowych takich działań.

Zajmujemy się także wszelkimi sprawami związanymi z obrotem nieruchomościami (nabyciem, sprzedażą, wynajmem). Kancelaria zajmuje się badaniem stanu nieruchomości, usunięciem przeszkód w jej przygotowaniu do transakcji, podejmujemy się również asysty w przygotowaniu i bezpiecznym przeprowadzeniu transakcji.

Potrafimy pomóc, gdy konkurent postępuje nieuczciwie korzystając z wypracowanej renomy przedsiębiorstwa, reklamuje się w sposób niedozwolony,albo korzysta z nieswoich oznaczeń albo produktów, w tym elementów stron internetowych. Mamy doświadczenia w sporach, w których nieuczciwychdziałań i naruszeń praw autorskich dopuszcza się nie tylko inny przedsiębiorca, ale także pracownik, bądź osoba zatrudniona na innej podstawie.


Prowadzenie inwestycji budowlanych bardzo często staje się zarzewiem konfliktów. Możemy pochwalić sięsukcesami w sporach z nierzetelnymi wykonawcami i w odzyskiwaniu pieniędzy od niesolidnych inwestorów.Kancelaria pomaga w przygotowaniu inwestycji i umów między uczestnikami procesu budowlanego.